• Video clip Teambuilding

    1 số Sản phẩm video TeamBuilding mà chúng tôi đã thực hiện:  Clip TeamBuilding Fsoft – FPT Group 08/2016. Sản phẩm do ekip HanoiFlycam thực hiện. Clip TeamBuilding Công ty Hanes – Ninh Bình 08/2016. Sản […]